Małgorzata Dobrowolska

The project “Journey” is a series of paintings which are an allegorical tale about the development, transformation and self-discovery. The main character of the story is the human figure. Sometimes it appears as a woman, sometimes its sex is undefined. The protagonist of the story faces challenges, passes through different stages, which ultimately lead to a discovery of the nature of the mind.

The whole project involves numerous references to schools of spiritual development, such as Buddhism, Kabbalah, or Shamanism. We can treat them as a short guide presenting the ideas and concepts of these philosophies in a visual way . However, we have to remember that this is the author’s guide which is a record of personal experience.


Projekt „Podróż” to cykl obrazów malarskich będących alegoryczną opowieścią o rozwoju, transformacji, odkrywaniu własnego ja. Główną bohaterką historii jest postać ludzka. Czasem jawi się jako kobieta, czasem jej płeć jest nieokreślona. W opowieści postać mierzy się z różnymi wyzwaniami. Pokonuje kolejne etapy. W ostatniej scenie odkrywa naturę swojego umysłu.

Prezentowane prace nawiązują do szkół rozwoju duchowego, takich jak Buddyzm, Kabała, czy Szamanizm. Możemy potraktować je jako krótki przewodnik prezentujący w wizualny sposób główne myśli i założenia tych filozofii. Należy jednak pamiętać, że jest to przewodnik autorski będący przede wszystkim zapisem osobistego doświadczenia.